Škola budućih prvaka

Predškolsko odjeljenje Međunarodne škole "Adriatik Kolledž" vrši upis djece za pripremu za školu. Priprema za školu je odgovoran i zanimljiv proces, a kao rezultat dijete treba da nauči da misli, razvija pamćenje i maštu, nauči pravilno da se obraća osobama koje ga okružuju i da bude spremno da se orijentiše u raznim situacijama.

 

Program pripreme za školu uključuje sljedeće:

 1. Upoznavanje sa prirodom i društvom

 2. Razvoj govora i priprema za obučavanje pismenosti

 3. Razvoj elementarnih matematičkih pojmova

 

Na kraju kursa psiholog sprovodi testiranje za pripremu djeteta za školu i daje određene preporuke roditeljima.

"Školu budućih prvaka" možete posjetitii u okviru našeg vrtića "Adriatik Land".

 

Raspored časova:

 

Ponedjeljak:

  -  Matematika

  -  Razvoj govora

  -  Pravljenje/Logika

 

Četvrtak (časovi u školi):

  -  Razvoj govora (pismo)

  -  Matematika

  -  Šah

 

Časovi se održavaju od januara do maja, ponedjeljkom i četvrtkom od 9:30 do 11:05 (3 časa dnevno po 20 minuta sa pauzom od 10 minuta).

Mjesto održavanja časova - škola "Adriatik Kolledž".

Cijena obučavanja - 100 eura mjesečno.

Za više informacija pozovite +382 69 324 101

 

Predškolsko odjeljenje Međunarodne škole "Adriatik Kolledž" vrši upis djece za pripremu za školu. Priprema za školu je odgovoran i zanimljiv proces, a kao rezultat dijete treba da nauči da misli, razvija pamćenje i maštu, nauči pravilno da se obraća osobama koje ga okružuju i da bude spremno da se orijentiše u raznim situacijama.

 

Program pripreme za školu uključuje sljedeće:

 1. Upoznavanje sa prirodom i društvom

 2. Razvoj govora i priprema za obučavanje pismenosti

 3. Razvoj elementarnih matematičkih pojmova

 

Na kraju kursa psiholog sprovodi testiranje za pripremu djeteta za školu i daje određene preporuke roditeljima.

"Školu budućih prvaka" možete posjetitii u okviru našeg vrtića "Adriatik Land".

 

Raspored časova:

 

Ponedjeljak:

  -  Matematika

  -  Razvoj govora

  -  Pravljenje/Logika

 

Četvrtak (časovi u školi):

  -  Razvoj govora (pismo)

  -  Matematika

  -  Šah

 

Časovi se održavaju od januara do maja, ponedjeljkom i četvrtkom od 9:30 do 11:05 (3 časa dnevno po 20 minuta sa pauzom od 10 minuta).

Mjesto održavanja časova - škola "Adriatik Kolledž".

Cijena obučavanja - 100 eura mjesečno.

Za više informacija pozovite +382 69 324 101

 

Serbo-Croatian
Uvijek smo dostupni za sva vaša pitanja!
+382 69 324 101
adriaticcollege
info@adriaticcollege.com
Godina 2017. "Adriatik Kolledž". Sva prava su zaštićena.