Adriatic College LogoAdriatic College
Međunarodni i Nacionalni Akreditacije

Međunarodni i Nacionalni Akreditacije

Svaka akreditacija je ozbiljan korak na našem putu ka stvaranju jedinstvenog obrazovnog prostora. To je naša obaveza prema roditeljima i učenicima da obezbijedimo visok nivo kvalitetnog obrazovanja. Za nas, akreditacije su način da se uvjerimo da postupamo ispravno. Svaka akreditacija je vanjska provjera našeg rada od strane nezavisnih organizacija.

logo International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

IB DP je međunarodni program preduniverzitetskog obrazovanja, namijenjen učenicima u dobi od 16 do 19 godina. Program nudi sveobuhvatan i dubinski pristup obrazovanju, cijeneći kritičko razmišljanje, interdisciplinarna znanja i kulturno razumijevanje. IB DP je priznat od strane univerziteta i visokoškolskih ustanova širom svijeta.

Globalno priznanje

Diploma IB DP je široko priznata od vodećih univerziteta širom svijeta, otvarajući diplomcima vrata najboljih obrazovnih ustanova

Spremnost za univerzitet

Program je razvijen tako da obezbijedi učenicima vještine i znanja potrebna za uspješno sticanje visokog obrazovanja

Interdisciplinarni pristup

Studenti pristupaju učenju predmeta interdisciplinarno, integrišući znanja iz različitih naučnih disciplina, što im proširuje vidike i doprinosi razvoju kritičkog mišljenja

Lični razvoj

Zahvaljujući kursu "Theory of Knowledge" (TOK) i programu "CAS" (Creativity, Activity, Service), studenti usavršavaju svoje sposobnosti za samorefleksiju i stiču dublje razumijevanje okolnog svijeta

Priprema učenika za život u globalnom društvu

U programu IB DP posebna pažnja se posvećuje međukulturnoj komunikaciji i razumijevanju, pripremajući učenike za život u globalizovanom svijetu

logo Pearson Edexcel

Pearson Edexcel

Obrazovni program za srednju školu od Pearson Edexcel obuhvata dve osnovne starosne kategorije i nudi obrazovanje na engleskom jeziku, što ga čini idealnim za pripremu učenika za međunarodni akademski i profesionalni prostor. Za učenike uzrasta od 11 do 14 godina razvijen je Pearson Lower Secondary Programme, fokusiran na osnovne predmete i razvoj kritičkog mišljenja. Pearson Upper Secondary Programme namijenjen je studentima uzrasta od 14 do 16 godina i priprema ih za polaganje ispita International GCSE. Nakon uspješnog završetka ove programe, učenici mogu nastaviti obrazovanje u našoj školi u programu IB Diploma Programme, obezbjeđujući dalje akademsko razvoj i pripremu za visoko obrazovanje.

Obrazovni materijali od vodećeg svjetskog izdavača

Kao jedan od najvećih i najuglednijih izdavača u oblasti obrazovanja, Pearson Edexcel nudi programe podržane visokokvalitetnim obrazovnim materijalima. To omogućava učenicima pristup aktuelnim i pouzdanim izvorima informacija, doprinoseći dubokom razumijevanju predmeta i poboljšanju akademskih rezultata.

Sistem za praćenje napretka

Pearson je razvio jedinstveni sistem ocjenjivanja - Progression Scale, koji omogućava praćenje napretka učenika u ključnim obrazovnim vještinama tokom cijelog kursa obrazovanja. To omogućava precizno i detaljno razumijevanje uspjeha za razvoj svakog studenta.

Priprema za međunarodne kvalifikacije

Pearson Lower i Upper Secondary Programmes dizajnirani su za glatki prelazak na sticanje međunarodnih kvalifikacija, kao što su IGCSEs i International A-Levels, osiguravajući studentima prednost pri upisu na univerzitete širom svijeta. U našoj školi učenici mogu nastaviti obrazovanje u međunarodnom programu IB Diploma Programme.

Integracija sa vodećim obrazovnim platformama

Pearson aktivno se integriše sa vodećim digitalnim obrazovnim platformama Edexcel Online i Pearson Active Learn, omogućavajući učenicima i nastavnicima pristup takvim online resursima kao što su virtualne laboratorije, elektronski udžbenici i online kursevi, čineći proces učenja interaktivnijim, dostupnijim i efikasnijim.

Jako akademsko zajedništvo i podrška

Pearson podržava obimno i aktivno zajedništvo pedagoga i učenika širom svijeta. Nastavnici i studenti imaju pristup forumima, webinarima i konferencijama, gdje mogu dijeliti iskustva, raspravljati o aktuelnim pitanjima i dobijati podršku od kolega.

logo International Primary Curriculum (IPC)

International Primary Curriculum (IPC)

International Primary Curriculum (IPC) je savremena, fleksibilna i adaptivna međunarodna obrazovna program za djecu od 3 do 12 godina. Razvijena je da podstakne radoznalost, razvoj istraživačkih vještina i formiranje svjetskog pogleda djeteta. Programa uključuje tematske module koji integrišu različite predmete za stvaranje povezanog i uranjajućeg obrazovnog iskustva.

Tematski pristup

International Primary Curriculum koristi tematske module, čineći učenje zanimljivijim i omogućavajući djeci da uspostave veze između različitih predmeta

Flexibilnost

Škole mogu prilagoditi Međunarodni obrazovni program (IPC) svojim specifičnim potrebama, istovremeno održavajući visoke obrazovne standarde

Međunarodna orijentacija

Program istražuje teme sa globalne tačke gledišta, doprinoseći razvoju kod dece razumevanja i poštovanja prema različitostima kultura sveta

Razvoj ključnih veština

IPC se fokusira na razvoj socijalnih, ličnih i akademskih veština, postavljajući temelje za uspešno nastavak obrazovanja

Ocjenjivanje i praćenje napretka

IPC pruža alate za ocjenjivanje i praćenje napretka učenika, što omogućava njihov uspješan razvoj

logo Akreditacija od Ministarstva obrazovanja Crne Gore

Akreditacija od Ministarstva obrazovanja Crne Gore

Akreditacija od Ministarstva obrazovanja Crne Gore predstavlja zvanično priznanje kvaliteta i standarda obrazovanja koje pruža obrazovna ustanova u zemlji. Ova akreditacija garantuje da škola ispunjava sve nacionalne obrazovne zahtjeve i standarde, te takođe obezbeđuje garanciju kvaliteta nastavnog procesa za njene studente.

Nacionalno priznanje

Škola koju akredituje nacionalno ministarstvo automatski dobija priznanje i poverenje širom zemlje

Poštivanje Standarda

Akreditacija potvrđuje da obrazovni program škole ispunjava ili nadmašuje nacionalne standarde

Sigurnost i Podrška

Roditelji mogu biti sigurni da akreditovana škola pruža sigurno i podržavajuće okruženje za obrazovanje njihove djece

Perspektive za učenike

Posjedovanje akreditacije može otvarati učenicima nove mogućnosti u oblasti obrazovanja ili pomoći u izgradnji karijere unutar zemlje

Neprekidno usavršavanje

Posjedovanje akreditacije podrazumijeva periodične provjere i ocjene od strane ministarstva obrazovanja Crne Gore, što stimuliše školu na stalno poboljšanje svojih programa i usluga

Akreditacije Adriatic College: Pitanja i Odgovori

Hoće li moje dijete učiti po međunarodnim standardima u akreditovanoj školi?

Koje su prednosti akreditovanih škola u poređenju s neakreditovanim?

Da li akreditacija utiče na troškove obrazovanja u školi?

Postavite pitanje

Ako imate opšta pitanja o školi, molimo vas da nam pišete na elektronsku poštu. Garantujemo brzo i pažljivo razmatranje svih zahtjeva. Naš cilj je da pružimo potpune i jasne informacije o radu škole.

+382 69 32 41 02