Adriatic College LogoAdriatic College
Politike Adriatic College

Politike Adriatic College

Politike Adriatic College: Osnova za Snažnu školu i Kvalitetno Obrazovanje

Mi smo uvjereni da snažna i uspješna škola počinje sa jasno definisanim i konzistentno primjenjivanim politikama. Politike služe ne samo kao formalna pravila, već kao temelj za izgradnju kvalitetnih odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i administracije škole. Naše politike kreiraju promišljeni sistem za održavanje sigurnog, motivišućeg i pravednog obrazovnog okruženja, obezbjeđujući jasnoću očekivanja i predvidljivost, neophodne za uspjeh svakog učenika.

Mi cijenimo transparentnost i konzistentnost u primjeni naših politika. To stvara atmosferu uzajamnog povjerenja i poštovanja, čineći svakog člana naše školske zajednice vrijednim.

Politike Adriatic College

 • Politika Prijema

  Na razmatranju

  Politika prijema u Adriatic College razvijena je za osiguranje poštenosti, transparentnosti i usklađenosti s našim osnovnim vrijednostima i standardima pri prijemu novih učenika. Ova politika je usmjerena na to da olakša kandidatima i njihovim porodicama razumijevanje zahtjeva i procesa podnošenja prijava, garantujući da se svaka odluka o prijemu donosi pravedno i objektivno.

  Ona je namijenjena kako potencijalnim učenicima i njihovim roditeljima, tako i administrativnom osoblju naše škole, naglašavajući našu posvećenost stvaranju transparentne i otvorene atmosfere u procesu prijema.

  Saznajte više
 • Politika ocjenjivanja

  Uređuje se

  Politika ocjenjivanja u Adriatic College razvijena je da osigura uniformnost, pravičnost i transparentnost u ocjenjivanju obrazovnih dostignuća naših učenika. Ona postavlja jasne okvire i metodologije koje se koriste za praćenje, analizu i unapređenje akademskog rada studenata, istovremeno podržavajući visoke standarde obrazovnog procesa.

  Ova politika predviđa korištenje različitih alata i pristupa ocjenjivanju, kako bi se precizno odražavala obrazovna dostignuća učenika, te definiše načine na koje nastavnici i administrativno osoblje pružaju konstruktivnu povratnu informaciju studentima i njihovim porodicama. Cilj politike nije samo ocjenjivanje znanja i vještina učenika, već i podsticanje njihovog daljeg učenja i razvoja.

 • Politika akademske poštenosti

  Na razmatranju

  Politika akademske poštenosti u Adriatic College usmjerena je na stvaranje visokih standarda poštenosti i otvorenosti. Ona je namijenjena da oblikuje kod učenika poštovanje prema intelektualnom vlasništvu i svijest o značaju poštenog predstavljanja sopstvenih i tuđih znanja i vještina.

  Ova politika se tiče ne samo učenika, već i predavača, kao i administrativnog osoblja, naglašavajući zajedničku odgovornost za održavanje kulture akademske poštenosti u svim aspektima obrazovnog procesa — od izvršavanja domaćih zadataka do učešća u obrazovnim projektima i istraživanjima. Ona takođe pokriva interakciju svih učesnika obrazovnog procesa jednih s drugima i sa obrazovnim resursima škole, obezbjeđujući pravedno i pošteno akademsko zajedništvo.

  Saznajte više
 • Politika pružanja prve medicinske pomoći

  Uređuje se

  U Adriatic College politika pružanja prve medicinske pomoći razvijena je da garantuje spremnost i efikasno reagovanje na bilo koje nesreće ili medicinske hitne situacije koje se dogode u školi ili na njenom teritoriju. Cilj ove politike je osiguravanje zdravlja i sigurnosti učenika, osoblja i svih posjetilaca našeg obrazovnog ustanova.

  Politika uspostavlja jasne procedure i identifikuje odgovorne osobe za pružanje prve pomoći, uključujući pristup potrebnom opremi i medicinskim potrepštinama. Takođe opisuje proces dokumentovanja incidenata, obezbjeđujući temeljitu evidenciju svih slučajeva pružanja prve pomoći i naknadnih akcija.

 • Politika vanškolskih aktivnosti

  U razvoju

  Politika vanškolskih aktivnosti u Adriatic College namjerno podstiče učešće učenika u raznovrsnim dodatnim programima i događajima koji proširuju obrazovno iskustvo izvan klasičnog nastavnog plana i programa. Ova politika uspostavlja kako osiguravamo dostupnost, sigurnost i svrsishodnost vanškolskih aktivnosti, kako bi svaki student mogao pronaći mogućnosti za lični rast, razvoj kreativnih i liderkih sposobnosti, kao i za jačanje timskog duha i društvene odgovornosti.

  Politika se primjenjuje na sve učenike Adriatic College koji žele učestvovati u vanškolskim programima, kao i na osoblje zaduženo za organizaciju i sprovođenje ovih aktivnosti. Učešće je dobrovoljno, ali zahtijeva od studenata i osoblja poštovanje utvrđenih standarda ponašanja i međusobnih odnosa.

  Saznajte više
 • Politika ponašanja u školi

  U razvoju

  Politika ponašanja u Adriatic College stvorena je da osigura povoljnu, sigurnu i međusobno podržavajuću atmosferu koja doprinosi kako akademskom, tako i ličnom rastu svakog studenta.

  Obraćajući se učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima, politika naglašava zajedničku odgovornost za održavanje kulture poštovanja i razumijevanja unutar školske zajednice. Ona obuhvata ne samo pravila ponašanja koja se odnose na svakodnevne aspekte, već i situacije koje zahtijevaju svijest o odgovornosti za vlastite postupke.

  Saznajte više
 • Politika podrške obrazovanju

  U razvoju

  U Adriatic College politika podrške obrazovanju usmjerena je na osiguranje jednakog pristupa obrazovanju za učenike iz različitih socio-ekonomskih slojeva. Mi priznajemo važnost stvaranja jednakih obrazovnih mogućnosti za sve naše studente, nezavisno od njihove finansijske situacije, i težimo da podržimo one koji se mogu suočiti sa ekonomskim poteškoćama na putu ka sticanju kvalitetnog obrazovanja.

  Cilj naše politike nije samo pružanje finansijske podrške potrebitim učenicima kroz stipendije ili subvencionisano obrazovanje, već i stvaranje okruženja u kojem svaki student osjeća da je vredan član školske zajednice.

  Saznajte više
 • Politika inkluzivnog obrazovanja

  U razvoju

  U Adriatic College držimo se politike inkluzivnog obrazovanja, čiji je cilj garantovati svakom učeniku, uključujući one koji imaju invaliditet ili posebne obrazovne potrebe, jednak pristup obrazovnim resursima i podršku. Težimo stvaranju inkluzivnog obrazovnog prostora, gdje se nastavni programi, metode i infrastruktura prilagođavaju potrebama svakog studenta, osiguravajući njihovo aktivno učešće u obrazovnom procesu.

  Saznajte više
 • Politika predavanja engleskog i crnogorskog jezika kao dodatnih

  U razvoju

  U Adriatic College politika predavanja engleskog i crnogorskog jezika kao dodatnih razvijena je s ciljem podrške studentima, za koje engleski ili crnogorski nisu maternji jezici. S obzirom na to da oba jezika igraju ključnu ulogu u našem obrazovnom procesu, mi težimo da osiguramo jednake obrazovne mogućnosti za sve učenike, nezavisno od njihovog jezičkog pozadina.

  Cilj ove politike nije samo olakšati proces adaptacije učenika u školskom okruženju, već i stvoriti uslove za uspješno savladavanje nastavnog materijala. U okviru ove politike preduzimamo korake za identifikaciju učenika koji trebaju dodatnu jezičku podršku, vršimo procjenu njihovog nivoa znanja jezika i razvijamo individualizovane programe obuke.

  Saznajte više
 • Politika informisanja i savjetovanja u oblasti karijere

  U razvoju

  U Adriatic College razvili smo politiku informisanja i savjetovanja u oblasti karijere, čiji je cilj osigurati učenicima sve potrebno za svjesan izbor njihove buduće profesionalne putanje. Ova politika služi kao osnova za stvaranje strukturiranog programa usmjerenog na razvoj kompetencija, znanja i razumijevanja važnih za planiranje njihove karijere.

  Težimo stvaranju podržavajućeg okruženja u kojem svaki učenik može istražiti različite karijerne puteve, oslanjajući se na podršku kvalifikovanog školskog osoblja, savjete roditelja i resurse vanjskih organizacija.

  Saznajte više
 • Politika uključivanja roditelja

  U razvoju

  Politika uključivanja roditelja u Adriatic College usmjerena je na pojačavanje njihove aktivnosti u obrazovnom procesu i životu škole. Glavni zadatak je stvoriti uslove za efikasnu komunikaciju i saradnju između škole, porodica i studenata. Težimo ka tome da roditelji budu informisani o svim aspektima školskog života i da mogu aktivno učestvovati u događajima koji doprinose razvoju i uspehu njihove dece.

  Za ostvarivanje ovih ciljeva, politika predviđa različite mehanizme za informisanje roditelja i stvaranje mogućnosti za njihovo učešće, uključujući pomoć u domaćim zadacima, komunikaciju s nastavnicima, motivaciju učenika i učešće u organizaciji školskih događaja.

  Saznajte više
 • Politika osiguranja opšte sigurnosti u školi

  Na razmatranju

  U Adriatic College politika osiguranja opšte sigurnosti usmjerena je na zaštitu fizičkog blagostanja svih članova našeg obrazovnog zajednica. Naša glavna zadaća je stvaranje i održavanje sigurnog obrazovnog prostora koji isključuje fizičke prijetnje i minimizira rizike za zdravlje.

  Ova politika pokriva sveobuhvatne mjere usmjerene na sprečavanje mogućih nesreća i upravljanje rizicima u svim aspektima školskog života — od učionica do zajedničkih prostora, sportskih terena i drugih školskih prostora. Politika predviđa jasne procedure postupanja za učenike i osoblje u slučaju hitnih situacija, osiguravajući brzo i organizovano reagovanje na moguće incidente.

  Saznajte više
 • Školska politika u oblasti zdravlja

  U razvoju

  Politika zdravlja u Adriatic College predstavlja dokumentaciju usmjerenu na održavanje i promociju zdravlja svih učesnika školskog procesa. Osnovni zadatak politike je stvaranje uslova za zdrav način života, uključujući pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, kao i osiguranje efikasne prve pomoći. Implementacija politike zahtijeva interakciju između administracije škole, nastavnika, učenika i roditelja.

  Ovaj dokument služi kao osnova za donošenje obrazloženih odluka u sferi zdravlja, postavlja kriterijume i očekivanja i podržava razvoj ciljanih programa i procedura za postizanje ciljeva zdravlja u Adriatic College.

  Saznajte više
 • Politika protivdjelovanja vršnjačkom nasilju, nasilju i diskriminaciji

  U razvoju

  Politika protivdjelovanja vršnjačkom nasilju, nasilju i diskriminaciji u Adriatic College usmjerena je na stvaranje sigurnog, poštovanja punog i podržavajućeg prostora za sve učesnike obrazovnog procesa. Glavni zadatak ove politike je spriječiti sve oblike vršnjačkog nasilja, nasilja i diskriminacije u školi, osiguravajući svakom studentu mogućnost učenja u atmosferi bez straha i prijetnji.

  Ova politika obavezuje sve članove školske zajednice na aktivno učešće u održavanju i promovisanju principa sigurnosti, poštovanja i inkluzivnosti.

  Saznajte više
 • Politika razmatranja žalbi

  U razvoju

  U Adriatic College politika razmatranja žalbi razvijena je kako bi se osigurao transparentan i dostupan mehanizam za izražavanje i razmatranje bilo kakvih zabrinutosti ili žalbi od strane učenika, njihovih roditelja, školskog osoblja i drugih zainteresovanih strana. Težimo stvaranju otvorene obrazovne atmosfere u kojoj se svi članovi naše zajednice osjećaju saslušani i poštovani.

  Cilj ove politike nije samo efikasno i pravično razmatranje žalbi, već i korištenje dobijenog povratnog informacija za kontinuirano poboljšanje kvaliteta naših obrazovnih usluga. Obavezujemo se da ćemo sve žalbe razmatrati profesionalno i na vrijeme, težeci ka pronalaženju rješenja koja zadovoljavaju sve učesnike procesa.

  Saznajte više
 • Politika zaštite podataka i privatnosti

  U razvoju

  U Adriatic College politika zaštite podataka i privatnosti razvijena je za pouzdanu zaštitu ličnih informacija svih članova naše školske zajednice — učenika, njihovih porodica, naših zaposlenih i uprave. Ova politika ističe našu posvećenost sigurnom i zakonitom prikupljanju, čuvanju i obradi ličnih podataka, garantujući da je privatnost svakog pojedinca zaštićena u skladu s visokim standardima i važećim zakonodavstvom.

  Osnovni cilj naše politike je osigurati da se obrada ličnih podataka u Adriatic College vrši transparentno i odgovorno, s punim poštovanjem prema pravima na privatnost svake osobe.

  Saznajte više

U čemu je vrijednost politika Adriatic College?

Struktura i Red

Politike stvaraju jasnu strukturu i red, pomažući svim učesnicima obrazovnog procesa da razumiju šta se od njih očekuje i koje akcije se smatraju prihvatljivim ili neprihvatljivim.

Pravednost

Politike obezbjeđuju pravednost i jednakost, uspostavljajući opšta pravila za sve, što pomaže u izbjegavanju diskriminacije i proizvoljnosti.

Sigurnost

Politike doprinose organizaciji sigurnosti u školi, uspostavljajući procedure za osiguranje fizičkog i emocionalnog blagostanja učenika i osoblja.

Usklađenost sa zakonodavstvom

Politike pomažu školi da bude u skladu sa obrazovnim zakonodavstvom i drugim regulatornim zahtjevima.

Efikasno Upravljanje

Politike pomažu upravljačkom osoblju škole da efikasno upravljaju resursima i rješavaju nastale probleme, osiguravajući visok kvalitet obrazovanja.

Transparentnost

Politike pokazuju otvorenost i transparentnost u upravljanju školom. To pomaže u stvaranju povjerenja između škole, roditelja, učenika i zajednice u cjelini.

Ako imate opšta pitanja o školi, molimo vas da nam pišete na elektronsku poštu. Garantujemo brzo i pažljivo razmatranje svih zahtjeva. Naš cilj je da pružimo potpune i jasne informacije o radu škole.

+382 69 32 41 02

Međunarodne i Nacionalne Akreditacije

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

Pearson Edexcel

Pearson Edexcel

International Primary Curriculum (IPC)

International Primary Curriculum (IPC)

Akreditacija od Ministarstva obrazovanja Crne Gore

Akreditacija od Ministarstva obrazovanja Crne Gore